Ljubim te močno, lepo mi je bilo, a tebe več ne bo.

2