Ljubav se sa mržnjom vrača,
osmjeh se sa suzama plača,
tuga se za sreču moli,
tako ti je kad se voli!

0