List za listom obračam, upiram vanj oči, kako želja si polna, spominska knjiga si ti.

0