Leta pridejo in grejo,
nič ne obstoji v življenju,
zato svoj čas izpolni v zdravju vreči in veselju.
Vse najboljše!

34