Lep pozdrav skozi lev rokav, rokav obrni, pozdrav mi vrni.

5