Le čemu živimo, če ne zato, da drug drugemu olajšamo življenje?

0