Laku noč ljubavi,
jer ja nisem više tvoja.
Laku noč ljubavi neverna,
jer srce si mi slomil.
A sad zauvjek gubi se.

0