Ko srčna rana se zapira
in razum nova pota si utira,
takrat sreča se rojeva.
Naj odpade zadnji oveneli cvet,
spet rodi naj se poet.
Prijateljstvo vsako naj ljubezen nesrečno zastre,
srce ponovno se odpre
a nikogar več brezmejno ne podpre,
saj trpljenje čaka in pričakuje,
da smrtne žeblje poslednjič v srce mi zakuje.

0