Ko se jutro rano zazori,
sad ljubezni se rodi.
A svet ta kruti ga ne želi.
Dnevi in leta teko,
življenje konča se mu mirno.
Trpeti začne bitje ničkrivo,
se z svetom tem krutim sooči,
a bitka, kaj vojna,
vse je izgubljeno.
Ko noč tiho pada na zemljo,
ga že angeli dokončno zgaranega odneso
in o njem se nikdar več ni nič čulo.

0