Ko po svetu boš hodila,
tuji jezik govorila, tudi name spomni se,
ki mi __________________ je ime.

1