Ko ljubiš ljubi resno,
ko varaš, varaj spretno!
TODA VEDI: biti ljubljen
je lepo, biti varan pa hudo!

14