Kadar se prijatelstvo globoko zakorenini, ga ne more izkoreniniti niti najhujši vihar.

0