Kada voliš, voli tri,
kada ljubiš, ljubi tri,
kad te jedan izneveri,
dva ostaju u rezervi!

0