Kad sam bila mala,
jebat nisam znala,
sada hvala bogu,
samo dignem nogu.

0