Kad otvorim oči, vidim te, kad zatvorim oči, želim te, kad spavam, sanjam te, a ono što je najlepše - volim te!

3