Kad odeš spavati, ne zatvoraj prozor svoj, kroz njega če ti uči topal poljubac moj!

0