Kad je ljubav prava i kad se iskreno voli,
oči nikad ne plaču,
duša nikad ne boli.
A oči su mi pune suza,
duša mi od bola vene,
jer te iskreno volim,
a TI NISI KRAJ MENE!

20