Kad bi ti dala ono što voliš,
ti bi mi rekao da me više ne voliš.
Ja te volim ti to znaš,
da te ljubim ti to nedaš.
Š ta hočeš sad od mene,
da se ubijem zbog tebe?

0