Još si me jednom ostavila bez daha
prva si žena koja me dobila
u partiji šaha.

1