Ja v školi učim,
sve više i više,
a na svakom listu,
tvoje ime piše.

0