ja sam tii seKa kad tii Š?oše krene* *kad te napuste swii, nazowii mene* *swijetŠ?ost sam u tamii, twoja sam sjena* *weÄ?na seKa za swa wremena* *ako trebaš seKu koja s Š?iica suze briiše *koja s Š?iica briige Ä?uta* *koja za tebe uvjek piita* *tii me nazowii pa makar biiŠ?a noÄ?* *ja Ä?u zbog tebe UVJEK doÄ?* *woljti ču te zauvjek*.

0