Imamo samo tri vrste prijateljev:
-prijatelje, ki nas ljubijo
-prijatelje, ki se za nas ne zmenijo
-prijatelje, ki nas sovražijo

0