HUMORIST: vrsta prijatelja, ki je pri nas že docela izumrla.

0