Hotel sem ti povedati šalo, ob kateri bi ti odpadle joške od smeha, pa me je očitno že nekdo prehitel...

0