Hoču da znaš, da sam samo tvoja,
da samo ti si ljubav moja,
da te volim više od sebe,
drugog ne želim, želim samo tebe.

0