Hej, moji drugovi, zar nas vreme više ne voli
Hej, cemu život taj, zašto, zašto svemu dodje kraj

0