Happy brzdej tu ju,
stavi prst u struju,
struja je bila jaka,
ubila je lučaka!

3