Hajde da se mjenjamo!
Ja tebi svoje srce- ti meni poljubce,
ja tebi svoje oÄ?i- ti meni lude noÄ?i,
ja tebi dušu svoju- ti meni ljubav tvoju!
Pristaješ li?

0