Goreč ogenj brez plamena v mojem srcu zdaj goriin
nihče drug ga ne more pogasiti,
kakor tvoje lepe mi oči!

1