Drugarstvo je zlatna žica
prekinuti se može lako,
sastaviti se opet daje
al zapamti da čvor ostaje.

0