Dobro voljo meljemo,
se v novo leto 200? peljemo.
Krhljev, orehov in drugih dobrot,
naj sreča in zdravje vas spremljata povsod

0