Da si človek najde prijatelja, mora zamižati na eno oko. Da ga obdrži - pa na obe! Kadar sorodni duši odkrijeta druga drugo.se rodi prijateljstvo in v hipu stojita druga ob drugi v brezmejni samoti.

0