Da li te raduje
ova krv na mojoj duši
da li te raduje
što moj ceo svet se ruši
da li te raduje

0