Da ja tebe izgubim mnogi ljudi žele, a ne znaju kakvu sreču naša srca djele. Na nabu je jedan što baš svima sudi, dali znaju za grijehe ti prokleti ljudi!!

10