Čovjek se sječa
ako hoče
a zaboravlja
ako može.

0