Človek ne preboli - bolečina se samo potuhne in v objemu kakršnih osamljenih dni, kakor vulkan izbruhne. In teče lava skozi srce in privre na dan skozi oči, se zalesketa in po licu spolzi... In tiho kane na tla, ter izgine. In človek ima le še polovico srca in spomine.

4