Če življenje ogoljufa te,
ne obupaj,
trdno stoj in vedi,
da mnogo je takih,
ki trpijo s teboj!

4