Če kdo ti reče žal besede,
ne vitisni si jo v spomin,
ker dostikrat srce ne ve
kar usta v hipu spuste!

0