Če bi mogla, bi odtrgala zvezdo z neba in jo položila v dragoceno skrinjico. Če bi mogla, bi zapečatila najino prijateljstvo v dolgo ozko steklenico in ti bi si lahko natočil iz nje, kadar bi jo potreboval!

1