Čak i salmonelu sam nakon tri dana prebolio bez problema
ali lijeka protiv tvojih riječi, pogleda, smiješka
nema.

0