Bio je panj i na panju ščetka, hočeš da ti pričam priču ispočetka.

0