Ako sam opet izgubio priliku za sreču
znači da sam pokvaren;
nači češ me u smeču.

0