Ako neznaš šta je patnja...
ako neznaš šta je bol...
to je onaj koga voliš...
al nemože biti tvoj...!

0