Ako hočeš, da me LJUBIŠ i ne budeš više sam, sa par stvari srečo moja moram da te UPOZNAM!
ZABRANJENO da me VARAŠ , SRCU BOL da mi STVARAŠ .
DOZVOLJENO da me VOLIŠ I SVE DRUGO DA PREBOLIŠ !

0