Ako budeš nekad prošao pored mene,
dok nju nježno držiš za ruku,
reci joj da zahvali bogu
što ne prolazi kroz moju muku.
Reci joj da je sretna,
jer ima sve na svjetu ljepotu,
ona i ne zna kako jako boli,
kad nemaš ništa u svome životu.

0