Ako bude pitao za mene recite mu da sam umrla. Ako bude htjeo da moje tjelo vidi recite mu da je istrulo. Ako bude da moj sanduk vidi recite mu da je istrulo. Ako kaže da me je voleo ne vjerujte mu, on me je ubio!

0