â?Ą PoIšČi fANtA ,kI tI bO rEkEl LEpA ,
â?˘ nAmEsTo DoBrAâ?˘
â?˘fAnTa kI Te PoKlIčE nAzAi ,
â?˘ Ko oDlOžIš sLuŠ aLkO
â?˘ fAnTa kI Bo oStaL bUdEn ,
â?˘ Da bI Te gLeDaL sPaTi
â?˘ PoIšČi FaNtA kI tE bO pOlJuBil nA čElO â?˘
â?˘ nAmEsTo Na UstA
â?˘ fAnTa Ki Te Bo bReZ sRaMu â?˘
â?˘ RaZkAzAl CeLeMu SvEtU
â?˘ pOiŠ čI FaNtA ,kI Ti NePrEstAno â?˘
â?˘ RaZkAzUjE lJUbEzEn
â?˘ In GoVoRi KaKo jE sReČeN â?˘
â?˘ kEr Te ImA
â?˘ pOiŠ čI fAnTa ,Ki Se V kLaPi â?˘
â?˘ ObRnE Za tAbo In rEčE
â?˘ TO JE ONA â?˘

0