1000 sam gledala, 100 sam željela, 10 sam imala, al 1 sam voljela!

8