Želim si biti tvoja solza.
Rojena v tvojih očeh, živeti na tvojih licih in umreti na tvojih ustih.

1