Za devetimi gorami,
za devetimi vodami,
za devetimi dolinami in
za devetimi kotlinami,
je živel zmaj, ki je pravil:

pa idi v PM kjer živim!

0